Top 10 veelgestelde vragen

 • Tot wanneer loopt deze groepsaankoop?

  De groepsaankoop loopt tot en met 30 april 2022.

 • Wat houdt een variabel tarief in dat per kwartaal wordt geïndexeerd?

  Variabele tarieven kunnen zowel maandelijks, als kwartaal geïndexeerd worden. Bij maandelijks geïndexeerde tarieven kan het tarief iedere maand wijzigen. Bij kwartaal geïndexeerd tarieven kan het tarief per kwartaal wijzigen, ofwel iedere drie maanden. Voor zowel maandelijks, als kwartaal geïndexeerd kan het tarief dat je moet betalen aan het begin of aan het einde bekend zijn. Dit kan per leverancier verschillen. Binnen deze groepsaankoop is er gekozen voor een kwartaal indexactie waarbij het tarief aan het begin van het kwartaal gekend is. De indexactie vindt plaats op basis van de marktprijzen van de maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal.

  Het voordeel van kwartaal geïndexeerde tarieven is dat de prijs voor energie niet iedere maand wijzigt, maar slechts per kwartaal wijzigt. Het tarief staat vast gedurende het kwartaal en je weet wat je aan het begin van kwartaal moet betalen per kWh. Meer informatie over variabele tarieven vind je via deze link.

 • Naar welke leverancier stap ik over?

  Mega bracht deze veiling het beste bod uit voor alle categorieën. Je kunt zelf bepalen of je dit aanbod aantrekkelijk genoeg vindt en of je er gebruik van wilt maken.

  Wie is Mega
  In 2013 werd Mega opgericht. Mega is een grote energieleverancier in België, met ongeveer 600.000 klanten. Mega haalde in 2019 de 8ste groepsaankoop voor particulieren binnen van de Provincie Oost-Vlaanderen, toen eveneens voor elektriciteit als gas maar aan een vast tarief. 30.000 aantal burgers maakten vlot de overstap. De Provincie ervaarde deze samenwerking als positief.

 • Blijft mijn voorschotbedrag hetzelfde als het tarief ieder kwartaal wijzigt?

  Ja, je voorschotbedrag wijzigt niet mee over de verschillende kwartalen. Mega hanteert steeds de afgesproken prijzen en tariefformule voor de gehele contractperiode, zoals vermeld op de tariefkaart. Je voorschotbedrag zal dus niet gedurende de contractperiode verhoogd worden, zonder jouw expliciete toestemming. In oktober 2021 is een wetswijziging geweest dat leveranciers het voorshotbedrag niet meer zomaar kunnen wijzigen.

 • Hoe wordt mijn voorschotbedrag berekend?

  Het bedrag van de voorschotfacturen wordt enerzijds bepaald op basis van een schatting van het verbruik van de klant die de distributienetbeheerder (Fluvius) je leverancier bezorgt. Anderzijds op basis van de energieprijzen (exclusief eventuele kortingen) en alle toepasselijke transport- en distributienettarieven, belastingen, toeslagen en bijdragen. In het geval van een variabele prijs houdt Mega rekening met de verwachte evolutie van de marktprijzen om zo een correct mogelijke inschatting te maken van wat de klant in werkelijkheid zal moeten betalen. Op die manier willen ze een grote afrekening vermijden.

  Via myMega (hiervoor krijg je toegang wanneer je klant bent bij Mega) kun je, als je niet akkoord gaat met het voorschotbedrag, je voorschotbedrag wijzigen. Je wordt over deze mogelijkheid geïnformeerd in de communicatie die je samen met je voorschotfactuur ontvangt.

 • Waar komt de energie die Mega levert vandaan?

  Mega levert 100% groene elektriciteit aan haar huishoudelijke klanten. Voor deze groepsaankoop gaat het bovendien over 100% Belgische groene stroom en dit voornamelijk uit windenergie.

 • Mega won zowel de groepsaankoop in West- als in Oost-Vlaanderen en hanteert verschillende prijzen. Hoe verklaren jullie dat verschil?

  De prijs van de groepsaankoop voor West-Vlaanderen bestaat uit een maandelijkse geïndexeerde prijs (deze prijs wijzigt 12 maal per jaar) terwijl de prijs van de groepsaankoop voor Oost-Vlaanderen bestaat uit een prijs die geïndexeerd wordt op kwartaalbasis (deze prijs wijzigt dus slechts 4 maal per jaar). Omdat deze laatste prijs dus minder variabel is, is er een risicopremie ingebouwd om de schommelingen in de markt af te dekken.

 • Wanneer wordt er wel of geen besparingspotentieel berekend?

  Op dit moment zijn de tarieven voor het tweede kwartaal van 2022 nog niet gekend. Deze zullen pas begin april gekend zijn. De contracten voor de groepsaankoop kunnen op z’n vroegst starten op 1 mei 2022. Dit is de reden dat we in veel gevallen geen besparingspotentieel kunnen berekenen. Begin april kunnen we mogelijk een betere inschatting maken van wat je persoonlijk voordeel zou zijn.

  Bij een aantal producten is het wel mogelijk om nu al een besparingspotentieel te berekenen. Dit komt omdat het contract dezelfde voorwaarden heeft als die van de groepsaankoop, namelijk: kwartaal geïndexeerde tarieven die voorafgaand aan het kwartaal gekend zijn. Ondanks dat dit niet de tarieven van het tweede kwartaal zijn kunnen de tarieven wel goed worden vergeleken.

 • Tot wanneer kan ik overstappen?

  Nadat je persoonlijk voorstel hebt ontvangen, kun op basis daarvan beslissen om al dan niet over te stappen. Het aanbod accepteren kan tot en met 30 april. Afhankelijk van jouw huidige contract kan de overstapdatum verschillen (enkel voor online inschrijvingen).

 • Hoe pakt Mega jouw overstap aan?

  Mega heeft een aparte equipe aangesteld om inschrijvers van de groepsaankoop zo goed als mogelijk te bedienen. Men kan een medewerker van Mega rechtstreeks contacteren via: 04 295 70 06.

Zonnepanelen

 • Ik heb zonnepanelen, is het voor mij interessant om deel te nemen?

  Ook wanneer je zonnepanelen hebt is het interessant om deel te nemen aan de groepsaankoop. Wanneer je al een digitale meter hebt dan ga je gebruik maken van de teruglevertarieven (injectietarieven). In dit systeem betaal je geen prosumententarief.

 • Ik krijg binnenkort zonnepanelen, kan ik nog steeds deelnemen?

  Ook wanneer je binnenkort zonnepanelen krijgt is het interessant om deel te nemen. Binnen het aanbod zal ook een injectietarief beschikbaar zijn voor zonnepaneelhouders met een digitale meter.

 • Mijn terugdraaiende teller wordt binnenkort vervangen door een digitale meter, kan ik nog steeds meedoen?

  Heb je op dit moment nog een klassieke Ferrarismeter die terugdraait, maar wordt deze binnenkort vervangen door een digitale meter? Ook dan blijft het interessant om deel te nemen aan de groepsaankoop. Je kunt aangeven bij je inschrijving of je een digitale meter hebt of niet. Binnen het aanbod is ook een injectietarief beschikbaar.

 • Maakt het uit wanneer ik overstap als ik zonnepanelen heb?

  Ja, als je zonnepanelen hebt en nog een klassieke Ferrarismeter, is het aan te raden een startdatum te kiezen die dicht in de buurt ligt van je jaarlijkse meteropname. Anders kan het zijn dat je geproduceerde stroom verliest. (Dit is niet het geval bij een digitale meter.)

Overstapvragen

 • Wie regelt straks mijn overstap?

  Ga je in op je persoonlijk voorstel, dan geven wij je gegevens door aan de winnende energieleverancier, die er samen met je huidige leverancier en de netbeheerder (Fluvius) op toeziet dat je zonder problemen overstapt.

 • Kan ik meedoen met de groepsaankoop als ik al klant ben bij Mega?

  Ja, ook als je al klant bent bij Mega kun je meedoen met de groepsaankoop. Je moet dan alsnog het aanbod van de groepsaankoop accepteren. Je voorschotbedrag zal dan berekend worden met het energieverbruik wat al bij Mega bekend is. 

 • Wat gebeurt er met mijn huidige contract via een eerdere groepsaankoop?

  Het contract van de groepsaankoop heeft een looptijd van 1 jaar. Je huidige leverancier informeert je 2 tot 3 maanden vooraf over de nieuwe tarieven als het contract wordt verlengd. Reageer je hier niet op, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd aan de geactualiseerde tarieven.

  Wil je toch veranderen van leverancier, dan kan dat kosteloos en mits het respecteren van een vooropzegtermijn van één maand. Prijzen vergelijken kan via de V-test van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt).

 • Kan ik meedoen als ik binnenkort ga verhuizen?

  Ja, dat kan. Geef bij je aanvraag duidelijk aan wanneer je nieuwe contract moet ingaan. Je moet wel zelf je huidige contract opzeggen op je oude adres.

 • Kan ik tijdens de overstap zonder stroom komen te zitten?

  Nee, de netbeheerder is verplicht om continu gas en/of elektriciteit te blijven leveren tijdens een overstap. Zo kom je nooit zonder energie te zitten.

 • Ik heb het aanbod geaccepteerd, maar wil toch niet deelnemen. Waar meld ik dit?

  Wil je niet meer deelnemen? Meld dit dan bij de nieuwe leverancier. Je kunt het aangevraagde contract binnen 14 kalenderdagen, nadat je de contractbevestiging van de nieuwe leverancier hebt ontvangen, zonder reden annuleren.

 • Heeft de periode waarin ik overstap invloed op mijn eindafrekening (enkel voor aardgas)?

  Ben je in het najaar of tijdens de winter overgestapt naar een nieuwe leverancier? Om een hoge eindafrekening te vermijden, stap je beter over na de zomermaanden. Wanneer je na de wintermaanden overstapt, is de kans dat je op de eindafrekening van je huidige leverancier moet bijbetalen vrij groot. Er wordt namelijk een balans opgemaakt tussen de al gefactureerde voorschotten en je werkelijke verbruik. Het bedrag van de afrekening zal wellicht hoger liggen dan verwacht omdat ze geldt voor een winterperiode, waarbij je aardgasverbruik hoger is dan in de zomer. Het voorschotbedrag dat je maandelijks betaalde, werd berekend op basis van je geschat jaarlijks verbruik en verdeeld over 12 maanden.

  Hierdoor betaal je in de zomer in principe te veel voorschot en in de winter te weinig. Als je een jaarrekening ontvangt van een volledig verbruiksjaar compenseren deze twee periodes elkaar, zodat dit zeker geen extra kosten zijn. Je betaalt enkel de hoeveelheid energie die je hebt verbruikt aan de leveringstarieven die in je huidige contract werden vastgelegd.

 • Wie regelt mijn domiciliëring bij mijn nieuwe leverancier?

  Jouw nieuwe leverancier start een nieuwe domiciliëring indien je daar de goedkeuring voor gegeven hebt. Er zullen geen extra kosten gerekend worden wanneer je geen domiciliëring wenst. Zij zullen ook de domiciliëring bij de huidige leverancier voor je stopzetten.

 • Kan ik meedoen voor alleen aardgas?

  Ja, dit is mogelijk. Bij je inschrijving is het mogelijk om aan te geven dat je enkel voor aardgas wilt inschrijven. Mocht je niet van elektriciteitsleverancier kunnen of willen wisselen dan heb je op deze manier alsnog de mogelijkheid om voor aardgas deel te nemen aan de groepsaankoop. Je ontvangt dan een aanbod voor enkel aardgas.

 • Btw-verlaging van 21% naar 6% voor elektriciteit en aardgas en een energiecheque van 100 euro

  De overheid nam een aantal beslissingen op vlak van energie door de energiecrisis:
  - Vanaf 1 maart 2022 t.e.m. 30 september 2022 zal er een btw-verlaging zijn voor elektriciteit van 21% naar 6%.
  - Vanaf april t.e.m. 30 september 2022 zal er een btw-verlaging zijn voor aardgas van 21% naar 6%. Op dit moment wordt er in ons aanbod nog niet gerekend met deze btw-verlaging voor aardgas. Pas vanaf april zal dit worden doorgevoerd.
  - Daarnaast wordt er een energiecheque (of verwarmingspremie) voorzien van 100 euro. Deze vergoeding zal worden uitgekeerd via de energiefactuur. 

Overige vragen

 • Kan iedereen meedoen aan deze groepsaankoop?

  Iedereen in Vlaanderen kan meedoen aan de groepsaankoop: zowel particulieren, verenigingen als bedrijven. Je dient aangesloten te zijn op het laagspanningsnet. Je mag niet meer elektriciteit verbruiken dan 50.000 kWh per jaar en niet meer aardgas dan 100.000 kWh per jaar.

 • Hoe werkt de groepsaankoop?

  Schrijf je vrijblijvend in voor de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen. In februari organiseerde de Provincie een "omgekeerde veiling", waarbij de energieleveranciers gevraagd werden om hun laagste prijs in te dienen voor elektriciteit en gas. Iedereen die zich heeft ingeschreven, ontvangt een persoonlijk aanbod dit kun je accepteren t.e.m. 30 april 2022.

 • Waarom 100% groene stroom uit België?

  De geleverde stroom uit eerdere groepsaankopen was altijd afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Maar een volgende stap naar een duurzame samenleving is om hernieuwbare stroom lokaal op te wekken. Daarom kiest de Provincie resoluut voor groene stroom geproduceerd in België. Hiermee willen we het belang van lokale groene stroom verder uitlichten en energieleveranciers motiveren om hier meer in te investeren.

 • Kan ik op ieder moment van energieleverancier veranderen?

  Ja, dat kan. De verbrekingsvergoeding is namelijk afgeschaft in 2012. Let wel op dat sinds kort enkele energieleveranciers de volledige jaarlijkse vaste vergoeding aanrekenen, ook als je minder dan een volledig jaar klant bent geweest. Dit verschilt per leverancier. De voorwaarden hierover kan je vinden in de voorwaarden van je huidige contract. Zodra je gebruik maakt van je persoonlijk aanbod, neemt de nieuwe leverancier je contract over vanaf de door jouw opgegeven startdatum. Als de overstapdatum bekend is, ontvang je van je nieuwe leverancier een bevestiging.

 • Wat doen jullie met de gegevens die ik heb ingevuld?

  De Provincie Oost-Vlaanderen zal je gegevens uitsluitend gebruiken voor de groepsaankoop. Met deze gegevens kunnen we je dus contacteren en je een aanbod op maat bezorgen. Uiteraard worden de gegevens niet gedeeld voor commerciële doeleinden.

 • Wat zijn de productvoorwaarden van het groepsaankoop aanbod?

  De volgende productvoorwaarden zijn gegarandeerd:
  - 100% groene stroom opgewekt in België.
  - Kwartaal geïndexeerde variabele tarieven, geldig voor één jaar vanaf start levering.
  - Kortingen worden pro rato verrekend op het aantal geleverde dagen. De hele korting is verschuldigd na één jaar energieverbruik.
  - De maandelijkse vergoeding wordt pro rata verrekend.
  - Communicatie per post of e-mail, zonder extra kosten.
  - Betaling via acceptgiro of domiciliëring, zonder extra kosten.
  - Een mogelijke startdatum vanaf 1 mei 2022 tot en met 1 december 2022.

 • Ik wil mijn aanvullende gegevens invullen, maar weet mijn energieverbruik niet?

  Je kunt je energieverbruik vinden op je laatst ontvangen jaarafrekening. Onderstaand overzicht geeft het gemiddeld verbruik per huishouden weer, zoals de VREG deze heeft opgesteld op haar website:

  Elektriciteit
  - Het elektriciteitsverbruik van een alleenstaande bedraagt gemiddeld 600 kWh;
  - Het verbruik van een klein gezin zit rond 1.200 kWh; 
  - Een doorsnee gezin verbruikt 3.500 kWh;
  - Iets grotere verbruikers zonder elektrische verwarming verbruiken 7.500 kWh; 
  - Als er echter met elektriciteit wordt verwarmd kan het verbruik veel hoger oplopen.

  Gas
  - Kleine verbruiker: 2.326 kWh;
  - Relatief kleine verbruiker: 4.652 kWh; 
  - Doorsnee gezin: 23.260 kWh; 
  - Grote verbruiker: 34.890 kWh.

 • Wat als ik een klacht heb?

  Wat vervelend dat je niet tevreden bent met onze service. Wanneer je een vraag, opmerking of klacht hebt horen wij dit natuurlijk graag via groenestroom@oost-vlaanderen.be of telefonisch via 0800 60 601. Nadat we je klacht hebben ontvangen, wordt deze meteen toegewezen aan een medewerker die de klacht behandelt. Hij of zij neemt binnen twee werkdagen telefonisch of via de mail contact met je op. Je wordt dan op de hoogte gehouden gebracht van de vervolgstappen.

 • Kan ik meedoen als ik recht heb op het sociaal tarief?

  Ja, maar wij raden dit niet aan. Het tarief van de groepsaankoop zal nooit lager zijn dan het sociaal tarief.

 • Kan ik meedoen als ik een budgetmeter heb?

  Ja, dat kan zolang de budgetmeter gedeactiveerd is en je geen achterstallige betalingen hebt bij de netbeheerder.

 • Doe ik automatisch opnieuw mee als ik al eerder heb meegedaan?

  Nee, als je opnieuw een persoonlijk aanbod wilt ontvangen, moet je je opnieuw inschrijven. Net als de vorige keren is dit uiteraard gratis en vrijblijvend!

 • Wie organiseert mijn groepsaankoop?

  Voor groepsaankopen werkt de Provincie Oost-Vlaanderen samen met Pricewise, een bedrijf dat energieveilingen organiseert. Pricewise is onafhankelijk en is aan geen enkele leverancier gebonden. Naast de veiling zorgen zij ook dat je je persoonlijk aanbod ontvangt.

 • Wat moet ik doen als mijn huidige leverancier zich niet aan de afspraken houdt?

  Als je nieuwe leverancier zich niet aan de afspraken houdt, neem dan contact op met de klantenservice: 0800 60 601.

 • Hoe gaat de energieveiling in zijn werk?

  De organisatie van de energieveiling is in handen van Pricewise, samenwerkingspartner van de Provincie Oost-Vlaanderen. Pricewise organiseert de veiling als volgt:

  1. Voor de veiling worden alle leveranciers uitgenodigd om zich in te schrijven voor deelname;
  2. Leveranciers die interesse tonen, kunnen zich officieel aanmelden. Voor een vlotte overstap na de veiling maakt Pricewise met iedere deelnemende leverancier duidelijke afspraken;
  3. De leverancier die de scherpste tarieven biedt voor Belgische groene stroom is de winnaar van de veiling. Je krijgt de tarieven van deze leverancier vervolgens aangeboden in een persoonlijk voorstel.

 • Wie kan ik contacteren als ik vragen heb over de groepsaankoop?

  Bel naar het gratis nummer 0800 60 601 op werkdagen van 9 tot 17 uur, of stuur een e-mail naar groenestroom@oost-vlaanderen.be.

 • Kan ik mijn voorschotfacturen en eindafrekening op papier ontvangen?

  Ja, je hebt op de aanvraagpagina de mogelijkheid om aan te geven dat je de voorschotfacturen en eindafrekening op papier wilt ontvangen.

 • Waarom organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen een groepsaankoop?

  Er zijn twee belangrijke redenen om een groepsaankoop te organiseren:

  1. Een voordeligere prijs bekomen voor groene energie (op basis van garanties van oorsprong);
  2. Mensen helpen om te veranderen van energieleverancier, vooral wie nog nooit van leverancier veranderde.

 • Wat als mijn nieuwe contract afloopt?

  Als je niets doet, dan zal je contract na één jaar stilzwijgend verlengd worden tegen de dan geldende geïndexeerde tarieven voor elektriciteit en/of aardgas, zoals gebruikelijk in de energiesector. Je kan er ook voor kiezen om zelf op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier (dit kan via de V-test op www.vreg.be). Wil je toch veranderen van leverancier, dan kan dat kosteloos en mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand. Je kan je ook opnieuw inschrijven voor een nieuwe groepsaankoop en afwachten welk nieuw tarief de veiling oplevert.

 • Hoe groen is groene stroom?

  Elke deelnemende leverancier kan voor deze groepsaankoop de nodige garanties van oorsprong voorleggen. Met deze garanties van oorsprong, gecontroleerd door de VREG en conform de Europese richtlijnen, bewijzen de leveranciers dat hun aanbod van groene stroom afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen.

  De geleverde stroom uit eerdere groepsaankopen was altijd afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Maar een volgende stap naar een duurzame samenleving is om hernieuwbare stroom lokaal op te wekken. Daarom kiest de Provincie dit jaar resoluut voor groene stroom geproduceerd in België, ook dit kan bewezen worden met deze garanties van oorsprong. 

  Wil je weten waar de groene stroom van de winnende leverancier vandaan komt? Kijk dan op: www.vreg.be/groencheck.

 • Mag de nieuwe leverancier klanten weigeren?

  Nee, de nieuwe leverancier mag geen klanten weigeren. Wel mag hij een vooraf in het contract vastgelegde waarborg vragen.

1

Inschrijven 
 

2

Veiling
Februari 2022

3

Persoonlijk voorstel
Half maart 2022

4

Beslis vóór
30 april 2022